ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനം

post

പാലക്കാട് :  ജില്ലയിലെ 2000 ത്തിലധികം വരുന്ന ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനു തുടക്കംകുറിച്ചു. ജില്ലയിലെ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍  ഉപയോഗം, ടൈപ്പിംഗ്,  എം.എസ്. ഓഫീസ്, ഇ മെയില്‍ , ഗൂഗിള്‍ ഫോമുകളുടെ ഉപയോഗം ,  മൊബൈല്‍ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് പരിശീലനം. വെള്ളിനേഴി, പൂക്കോട്ടുകാവ്, അനങ്ങനടി , തൃക്കടീരി, കരിമ്പുഴ,  ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, കുലുക്കല്ലൂര്‍, വിളയൂര്‍, ലക്കിടി പേരൂര്‍, കണ്ണമ്പ്ര, അമ്പലക്കാട് , തരൂര്‍, കയറംകുളം,   കണ്ണനൂര്‍, കുഴല്‍മന്ദം, പുതുപ്പരിയാരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്  പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്.  അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്ടിന്റെയും നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് പരിശീലനം