തദ്ദേശ വോട്ടെണ്ണല്‍: രാവിലെ 8ന് ആരംഭിക്കും, ആദ്യം എണ്ണുക പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ്

post

ആലപ്പുഴ: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ ഡിസംബര്‍ 16 ന് രാവിലെ 8 മണിമുതല്‍ ആരംഭിക്കും. വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള വിതരണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി യില്‍ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിതരണ സ്വീകരണകേന്ദ്രങ്ങളുമാണ്. ബ്ലോക്ക് തലത്തില്‍ ഉള്ള വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ അതാത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംബന്ധിച്ച് അതത് സെക്രട്ടറിമാരും ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ വരുത്തണമെന്ന് വോട്ടെണ്ണല്‍ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗതി അപ്പോള്‍ തന്നെ കമ്മീഷനെയും മീഡിയ സെന്ററുകളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നതിനായി ട്രെന്‍ഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച വോട്ട് വിവരം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി കൗണ്ടിംഗ് സെന്ററിനോട് ചേര്‍ന്ന് പ്രത്യേക സംവിധാനം സജ്ജമാക്കും.

ഓരോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൗണ്ടിംഗ് ഹാളില്‍ വരണാധികാരിക്കുള്ള വേദിക്ക് സമീപം വോട്ടെണ്ണല്‍, ടാബുലേഷന്‍, പാക്കിങ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മേശകള്‍ സജ്ജീകരിക്കും. ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് ഒരു ഹാളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കൗണ്ടിംഗ് ഹാളുകള്‍/ മുറികളും കഴിയുന്നതും സജ്ജീകരിക്കണം. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഓരോ വരണാധികാരി ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കൗണ്ടിംഗ് ഹാള്‍ സജ്ജമാക്കണം.

പരമാവധി 8 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് ഒരു കൗണ്ടിംഗ് ടേബിള്‍ എന്ന രീതിയില്‍ വേണം കൗണ്ടിംഗ് ടേബിളുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കുക. ഇത്തരത്തില്‍ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ആകെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി കൗണ്ടിംഗ് ടേബിളുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കും. ഒരു വാര്‍ഡിലെ എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും വോട്ടെണ്ണല്‍ ഒരു ടേബിളില്‍ തന്നെ ക്രമീകരിക്കും. പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകളാണ് ആദ്യം എണ്ണുക. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ജില്ല പഞ്ചായത്തിലെയും പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകള്‍ അതാത് വരണാധികാരികള്‍ മാത്രമാണ് എണ്ണേണ്ടത്.

കൗണ്ടിംഗ് ഹാളില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള വോട്ടെണ്ണല്‍ മേശകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയാണ് കണ്‍ട്രോള്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ സ്‌ട്രോങ്ങ് റൂമില്‍ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി വോട്ടെണ്ണല്‍ നടത്തുക. വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം വാര്‍ഡ് മുതല്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ആയിരിക്കും. ഒരു വാര്‍ഡില്‍ ഒന്നിലധികം ബൂത്തുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവ ഒരു ടേബിളില്‍ ആണ് എണ്ണുക.

ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ടേബിളിലും ഒരു കൗണ്ടിംഗ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ രണ്ട് കൗണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്മാര്‍ എന്നക്രമത്തില്‍ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും. എന്നാല്‍ നഗരസഭകളില്‍ ഒരു കൗണ്ടിംഗ് സൂപ്പര്‍ വൈസറെയും ഒരു കൗണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിനെയുമാണ് നിയമിക്കുക.

കൂടാതെ ടാബുലേഷന്‍,പായ്ക്കിംഗ് എന്നിവയ്ക്കും പ്രത്യേകം ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രത്യേക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വോട്ട് എണ്ണല്‍ നടത്തുക.