തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 29 പത്രികകള്‍

post

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ജില്ലയില്‍ ഇതുവരേയായി 29 പത്രികകള്‍ ലഭിച്ചു. വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍  2 പത്രികകളും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകളില്‍ 27 പത്രികകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ ഓരോന്ന് വീതം പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷനിലും  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പത്രികകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടുതല്‍ പത്രിക ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്മണ്ട പഞ്ചായത്തിലാണ്. 17 പത്രികകള്‍. ഈ മാസം 19 വരെയാണ് നാമനിര്‍ദേശ പത്രികകള്‍ സ്വീകരിക്കുക.  20 ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടക്കും.