തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ നിശ്ചയിച്ചു

post

തിരുവനന്തപുരം : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുളള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിച്ചു. നെടുമങ്ങാട്, വാമനപുരം, അതിയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്നലെ (30 സെപ്റ്റംബര്‍) നടന്നത്. ഇന്ന് (ഒക്ടോബര്‍ 01) വെള്ളനാട്, കിളിമാനൂര്‍, ചിറയിന്‍കീഴ് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സംവരണവാര്‍ഡുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ.നവ്‌ജ്യോത് ഖോസ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ ജോണ്‍ സാമുവല്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍.

ഇന്നലെ (30 സെപ്റ്റംബര്‍) നിശ്ചയിച്ച സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍

വാമനപുരംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 1,2,3,4,6,9,10,12

പട്ടികജാതി സംവരണം : 14

മാണിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 2,3,7,11,13,14,15,16,18

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 10,12

പട്ടികജാതി സംവരണം : 5

നെല്ലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 5,7,9,11,13,14,16

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 6

പട്ടികജാതി സംവരണം : 12

പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 2,4,7,8,9,13

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 10,14

പട്ടികജാതി സംവരണം : 12

നന്ദിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 1,2,6,8,13,15,18

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 10

പട്ടികവര്‍ഗ സ്ത്രീ : 11

പട്ടികജാതി സംവരണം : 12

പട്ടികവര്‍ഗ സംവരണം : 4

പെരിങ്ങമ്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 2,3,5,8,10,11,16,17

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 6

പട്ടികവര്‍ഗ സ്ത്രീ സംവരണം : 13

പട്ടികജാതി സംവരണം : 19

പട്ടികവര്‍ഗ സംവരണം : 4

കല്ലറ ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് 

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 3,5,6,8,9,10,13,14

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 4

പട്ടികജാതി സംവരണം : 2

പാങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 2,4,5,7,12,13,17,19

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 8,14

പട്ടികജാതി സംവരണം : 16

പട്ടികവര്‍ഗ സംവരണം : 11

കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 4,5,6,7,10,11,14,16,17,21,22

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 23

പട്ടികജാതി സംവരണം : 9

അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 1,2,4,6,7,9,12,14,15,19

പട്ടികജാതി സംവരണം : 8

വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 2,6,7,8,12,13,15,18,20,21

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 5

പട്ടികജാതി സംവരണം : 3

ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 2,4,5,8,10,11,13,14,17,18

പട്ടികജാതി സംവരണം : 15

പനവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 2,4,5,7,8,11,14

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 10

പട്ടികജാതി സംവരണം : 13

വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 3,6,7,8,13,16,17,18

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 5,15

പട്ടികജാതി സംവരണം : 2,11

അതിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 1,6,7,8,10,11,14,16

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 3

പട്ടികജാതി സംവരണം : 9

കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 3,5,7,8,9,11,14

പട്ടികജാതി സംവരണം : 10

കരിംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 1,4,5,6,8,9,11,15,16

പട്ടികജാതി സംവരണം : 14

കോട്ടുകല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : 1,4,5,9,14,15,16,17,18

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : 2

പട്ടികജാതി സംവരണം : 6

ഇന്നു (ഒക്ടോബര്‍ 01) നറുക്കടുപ്പ് നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകള്‍

രാവിലെ 10ന് കാട്ടാക്കട, വെള്ളനാട്(10:15), പൂവച്ചല്‍(10:30), ആര്യനാട്(10:45), വിതുര(11:00), കുറ്റിച്ചല്‍(11:15), ഉഴമലയ്ക്കല്‍(11:30), തൊളിക്കോട്(11:45), പുളിമാത്ത്(12:00), കരവാരം(12:15), നഗരൂര്‍(12:30), പഴയകുന്നുമ്മേല്‍(12:45), കിളിമാനൂര്‍(1:00), നാവായിക്കുളം(2:15), മടവൂര്‍(2:30), പള്ളിക്കല്‍(2:45), ചിറയിന്‍കീഴ്(3:00), കടയ്ക്കാവൂര്‍(3:15), വക്കം(3:30), അഞ്ചുതെങ്ങ്(3:45), കിഴുവിലം(4:00), മുദാക്കല്‍(4:15).

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനു രാവിലെ 10ന് തുടങ്ങും. പാറശാല(10:00), വര്‍ക്കല(10:20), നേമം(10:40), പെരുങ്കടവിള(11:00), പോത്തന്‍കോട്(11:20), നെടുമങ്ങാട്(11:40), വാമനപുരം(12:00), അതിയന്നൂര്‍(12:20), വെള്ളനാട്(12:40), കിളിമാനൂര്‍(2:00), ചിറയിന്‍കീഴ്(3:30) എന്നിങ്ങനെയാണു സമയക്രമം.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സംവരണ വാര്‍ഡുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനു വൈകിട്ട് നാലിനും നടക്കും.