കോവിഡ്കാല ആനുകൂല്യം: സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ തെളിവെടുപ്പ് 19ന്

post

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡ് വിവിധ വിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് നല്‍കേണ്ട ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ പെറ്റിഷനിന്‍മേലുള്ള (O.P.19/2020) പൊതുതെളിവെടുപ്പ് 19ന് രാവിലെ 11നും ഒറ്റത്തവണ കുടിശ്ശിക തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പെറ്റിഷനിന്‍മേലുള്ള (O.P.21/2020) പൊതുതെളിവെടുപ്പ് 21ന് രാവിലെ 11നും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മുഖാന്തിരം നടത്തും.

തെളിവെടുപ്പുകളില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ മൂന്ന് ദിവസം മുന്‍പ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കണം. ഏത് വിഷയത്തിലെ തെളിവെടുപ്പിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന വിവരം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇ-മെയില്‍ അഡ്രസ്സ് എന്നിവ  kserc@erckerala.org യില്‍ അയയ്ക്കണം. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ലാപ്ടോപ്പ്/ഡെസ്‌കോടോപ്പ്/ കമ്പ്യൂട്ടര്‍/സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍/ടാബ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിനുള്ള സമയക്രമങ്ങളും ലിങ്കും ഇ-മെയില്‍ മുഖേന പൊതുതെളിവെടുപ്പിന് മുന്‍പ് അറിയിക്കും. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായം തപാല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഇ-മെയില്‍ വഴി തെളിവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് നല്‍കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ www.erckerala.org ല്‍ ലഭിക്കും.