പ്യൂണ്‍, സ്‌ട്രോംഗ് റൂം ഗാര്‍ഡ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

post

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ പ്യൂണ്‍, സ്‌ട്രോം റൂം ഗാര്‍ഡ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഹിന്ദു മതത്തില്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്യൂണ്‍ (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍: 1/2019) ശമ്പളം 16500 - 35700, ഒഴിവുകള്‍ 54, യോഗ്യതകള്‍: എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. സൈക്കിള്‍ ഓടിക്കാന്‍ അറിയണം. അപേക്ഷാ ഫീസ് 200 രൂപ (പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് 100 രൂപ മാത്രം).

സ്‌ട്രോം റൂം ഗാര്‍ഡ് (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍: 2/2019) ശമ്പളം 19000 - 43600. ഒഴിവുകള്‍ 47. യോഗ്യതകള്‍: എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പാസ്സായിരിക്കണം, അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യത. ശാരീരിക അളവുകള്‍: ഉയരം 163 സെ.മി., നെഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞത് 80-85 സെ.മി. (കുറഞ്ഞത് 5 സെ.മി. വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം). സ്ത്രീകളും ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

ശാരീരിക യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിന് വണ്‍സ്റ്റാര്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിലുള്ള കായിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ (ഫിസിക്കല്‍ എഫിഷ്യന്‍സി ടെസ്റ്റ്) നടത്തും. അപേക്ഷാ ഫീസ് 300 രൂപ (പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് 200 രൂപ മാത്രം). പ്രായപരിധി 18നും 36നും മദ്ധ്യേ ആണ്. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ 2001 ജനുവരി ഒന്നിനും 1983 ജനുവരി രണ്ടിനും മദ്ധ്യേ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കും മറ്റു പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങള്‍ക്കും നിയമാനുസൃത വയസിളവ് ലഭിക്കും). അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും www.kdrb.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.