സൈബർ ഡോമിന് ഇലെറ്റ്സ് അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ്

post

തിരുവനന്തപുരം: ഇലെറ്റ്സ് ടെക്നോ മീഡിയയുടെ 2020 ലെ ഇലെറ്റ്സ് അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് കേരളാ പോലീസിന്റെ സൈബർ ഡോമിന് ലഭിച്ചു.ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈബർ സുരക്ഷാസംരംഭം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് സൈബർഡോം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ജൂലൈ 10 ന് നടന്ന ഇലെറ്റ്സ് ഇന്ത്യാ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിർച്വൽ ഉച്ചകോടിയിൽ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എഡിജിപിയും സൈബർ ഡോം നോഡൽ ഓഫീസറുമായ മനോജ് എബ്രഹാം അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു.