പാടവരമ്പ് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി

post

പാലക്കാട് : സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കുന്നന്നൂര്‍ സംസ്ഥാന വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നെല്‍കൃഷിയിടത്തിലെ വരമ്പുകളില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി. മരുതറോഡ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.  പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ. കെ. ശാന്തകുമാരി നിര്‍വഹിച്ചു. മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായി.

ജില്ലയില്‍ കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയില്‍ മത്സ്യകൃഷി,  പാടവരമ്പത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി,  മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ കുറ്റിപ്പയര്‍ കൃഷിയാണ് കുന്നന്നൂര്‍ സീഡ് ഫാമില്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുന്നന്നൂര്‍ സീഡ് ഫാമില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ രാജന്‍, മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ സുജാത, ജില്ലാ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ വി, സുരേഷ് ബാബു, ആത്മ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍ മിനി, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഉമ്മുസല്മ, കുന്നന്നൂര്‍ സീഡ് ഫാം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ സുനില്‍ വര്‍ഗീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസര്‍ എസ്. ഷാജി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.