കാക്കിക്കുള്ളിലെ കര്‍ഷകര്‍ സജീവമായി ; പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഇനി ഹരിത ഭൂമി

post

തൃശൂര്‍ : വലപ്പാട് ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ഭൂമിയില്‍ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ത്തോട്ടം ഒരുക്കി പോലീസുകാര്‍. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി സജീവമാക്കിയത്. വിഷരഹിത പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തില്‍ വെണ്ട, ചീര, വഴുതന, കയ്പയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറിക്കളാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷന്‍ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ഒഴിവു സമയം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷിത്തോട്ടം ഇവര്‍ ഒരുക്കിയത്. ഇവര്‍ക്ക് എല്ലാ സഹായവുമായി വലപ്പാട് കുടുംബശ്രീ മിഷന്‍ താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരി രഞ്ജിനിയും ഉണ്ട്. വിളവെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികള്‍ സ്റ്റേഷന്‍ അടുക്കളയിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് സ്റ്റേഷന്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.