മത്സ്യതൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം; ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത

post

തിരുവനന്തപുരം:  ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുളളതിനാല്‍ ജൂൺ 14 മുതൽ 18 വരെ കേരള-കർണ്ണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിപ്പ്. കേരള,  കർണാടക തീരത്തും ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്തും മണിക്കൂറിൽ 45  മുതൽ 55  കി മി വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ ജൂൺ 14 മുതൽ ജൂൺ 18 വരെ കേരള-കർണ്ണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

14-06-2020 മുതൽ 18-06-2020 വരെ : തെക്ക് -പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിലും  മധ്യ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിലും  മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കി മി വരെ വേഗതയിൽ  ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത. മധ്യ-കിഴക്ക് അറബിക്കടലിൽ  മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കി മി വരെ വേഗതയിൽ  ശക്തമായ കാറ്റിന്  സാധ്യത.

14-06-2020 :തെക്ക് കൊങ്കൺ തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കി മി വരെ വേഗതയിൽ  ശക്തമായ കാറ്റിന്  സാധ്യത.

15-06-2020 മുതൽ 18-06-2020 വരെ : മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 45  മുതൽ 55  കി മി വരെ വേഗതയിൽ  ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത. 

14-06-2020: പശ്ചിമ ബംഗാൾ -ഒഡിഷ തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കി മി വരെ വേഗതയിൽ  ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.

16-06-2020 മുതൽ 18-06-2020 വരെ :മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 45  മുതൽ 55  കി മി വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.

- മേൽപറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മേൽപറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

2020 ജൂൺ 14 ന് രാത്രി 11.30 വരെയുള്ള സമയത്ത് പൊഴിയൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള കേരള  തീരത്ത് 3  മുതൽ 3.1 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.