സൗജന്യമായി കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്തു

post

ഇടുക്കി : കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അയ്യപ്പന്‍കോവില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 1600 കിലോ കാലിത്തീറ്റ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. ക്വാറന്റിയിനിലിരുന്നവരുടെ വീടുകളില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന 16 പശുക്കള്‍ക്കാണ് 100 കിലോ വീതം കാലിത്തീറ്റ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത്. അയ്യപ്പന്‍കോവില്‍ മൃഗാശുപത്രിയില്‍ നടന്ന കാലിത്തീറ്റ വിതരണോദ്ഘാടനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.എല്‍.ബാബു നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഡോ. അബ്ദുള്‍ ഫത്ത് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു