ദുബായ്- കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയത് 181 പേർ

post

കൊച്ചി: ഇന്നലെ (16/5/2020) കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ദുബായ്- കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ (IX 434 ) 181 പേരെത്തി. ഇതിൽ 57 പേർ പുരുഷന്മാരും 124 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. 70 ഗർഭിണികളും, പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 32 കുട്ടികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇതിൽ തൃശൂർ ജില്ലക്കാരിയായ ഒരാളെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സക്കായി അയച്ചു . 34 പേരെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും 146 പേരെ വീടുകളിലുമാണ്  നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള 17 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെയെല്ലാവരെയും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ഇതിൽ 9 പേർ ഗർഭിണികളാണ്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് 

ആലപ്പുഴ - 18

എറണാകുളം- 17

ഇടുക്കി- 4

കണ്ണൂർ - 7

കാസർഗോഡ് - 6

കൊല്ലം - 5

കോട്ടയം - 18

കോഴിക്കോട്- 10

മലപ്പുറം - 8

പാലക്കാട് - 15

പത്തനംത്തിട്ട - 19

തിരുവനന്തപുരം - 3

തൃശ്ശൂർ - 51