ബി.എസ്.സി/ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സുമാരെ സ്‌കൈപ്പ് ഇന്റര്‍വ്യൂ ചെയ്യുന്നു

post

തിരുവനന്തപുരം: സൗദി അറേബ്യയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ബി.എസ്.സി/ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സുമാരെ (സ്ത്രീകള്‍ മാത്രം) നിയമിക്കുന്നതിനായി ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി തിരുവനന്തപുരം, വഴുതയ്ക്കാട് ഓഫീസില്‍ നവംബര്‍ 13ന് സ്‌കൈപ്പ് ഇന്റര്‍വ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വര്‍ഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുളള ബി.എസ്.സി നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും രണ്ടു വര്‍ഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുളള ബി.എസ്.സി നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും രണ്ടു വര്‍ഷം പ്രവൃത്തി പരിചയുമുളള ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 

വീസ, എയര്‍ടിക്കറ്റ്, താമസം, എന്നിവ സൗജന്യമായിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ രൂപ 60,000 മുതല്‍ 70,000 വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും. ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ താത്പര്യമുളളവര്‍ ബയോഡാറ്റ, സര്‍ട്ടഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ എന്നിവ സഹിതം mou.odepc@gmail.com  എന്ന ഇമെയിലില്‍ നവംബര്‍ 11ന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കണം. കൂതുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.odepc.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഫോണ്‍: 047123294440/41/42/43/45