എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ നിയമനം

post

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ കാസര്‍കോട്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പട്ടാമ്പി, ചേലക്കര എന്നീ ഓഫീസുകളില്‍ ഒഴിവുളള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (ശമ്പള സ്‌കെയില്‍ 26,500 - 56,700) തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. സമാന തസ്തികയിലും ശമ്പള സ്‌കെയിലിലും ജോലിചെയ്യുന്ന ബിരുദധാരികളും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ യോഗ്യതയുളളതുമായ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പൂരിപ്പിച്ച ഫോം (ഫോം നമ്പര്‍ 144, പാര്‍ട്ട് 1), ബയോഡാറ്റാ, മാതൃവകുപ്പില്‍ നിന്നുളള എന്‍.ഒ.സി. സഹിതം 31 നകം ലഭ്യമാക്കണം. വിലാസം: മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍, റ്റി.സി. 27/588 (7) & (8), സെന്റിനല്‍ മൂന്നാം നില, പാറ്റൂര്‍, വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 35