ഇന്റര്‍വ്യൂ മാറ്റി വെച്ചു

post

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍, കേരള മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 17 ന് നടത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇന്റര്‍വ്യൂ 27ലേയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിച്ചു.