ഫോട്ടോ ജേര്‍ണലിസം കോഴ്‌സ്

post

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാര്‍ശിത വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെയും കോട്ടയം പ്രസ്സ് ക്ലബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ/ ശുപാര്‍ശിത വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ഫോട്ടോ ജേര്‍ണലിയം കോഴ്‌സ് നടത്തുന്നു. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നാല് മാസമാണ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്. എസ്.എസ്.എല്‍.സി./ തത്തുല്യ യോഗ്യതയുളള 18 മുതല്‍ 40 വയസ്സുവരെ പ്രായമുളള ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ താത്പര്യമുള്ള 10 പേരെയാണ് സൗജന്യ പരിശീലനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 98,000 രൂപ വരെയും നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 1,20,000 രൂപ വരെയും വരുമാനമുളള കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. വെള്ളപേപ്പറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, ജാതി, വരുമാനം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളോടൊപ്പം 25ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് മുന്‍പ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍, കേരള സംസ്ഥാന പരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാര്‍ശിത വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍, നാഗമ്പടം, കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കണം.

ആവശ്യമുളള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്യാമറയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ മതിയായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കില്‍ വായ്പയും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നല്‍കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍: 0481 2564304, 9400 309 740.