ചരിത്രരേഖകളുടെ ശാസ്ത്രീയ ക്രമീകരണം പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രോജക്ട് അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നു

post

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാന പുരാരേഖാ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ചരിത്ര രേഖകളുടെ ശാസ്ത്രീയ ക്രമീകരണം' എന്ന പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് പ്രോജക്ട് ട്രെയിനികളെയും ലാസ്‌കര്‍മാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.പ്രോജക്ട് ട്രെയിനി വിഭാഗത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ഹിസ്റ്ററി, സാംസ്‌കാരിക പൈതൃക പഠനം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ഏതിലെങ്കിലുമുളള മാസ്റ്റര്‍ ബിരുദം/മാനുസ്‌ക്രിപ്‌റ്റോളജി/ആര്‍ക്കൈവല്‍ സ്റ്റഡീസിലുളള പി.ജി.ഡിപ്ലോമയും മുന്‍പരിചയവുമാണ് യോഗ്യത.

ലാസ്‌കര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസ് യോഗ്യതയും മുന്‍പരിചയവും വേണം. അപേക്ഷ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ സഹിതം ഡയറക്ടര്‍, സംസ്ഥാന പുരാരേഖാ വകുപ്പ്, ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, നളന്ദ, തിരുവനന്തപുരം-3 എന്ന വിലാസത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 11ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു മുമ്പ് ലഭ്യമാക്കണം. ഫോണ്‍: 9495871627 (ആര്‍. അശോക് കുമാര്‍, ആര്‍ക്കിവിസ്റ്റ്).