പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് ക്രമീകരണങ്ങള്‍

post

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധയുടെ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രില്‍ രണ്ട് മുതല്‍ ഏഴ് വരെയുള്ള ആദ്യ അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില്‍ ട്രഷറികള്‍ മുഖേനയുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനായി വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. അതത് ദിവസങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പി.ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലുള്ള പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഈ ദിവസം ട്രഷറികളില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നടത്തുകയുള്ളൂ. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മാത്രമേ ട്രഷറിയില്‍ പെന്‍ഷന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ വരേണ്ടതുള്ളൂ. തിയതി, പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നടത്തുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ:

ഏപ്രില്‍ രണ്ട്- പി.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ പൂജ്യത്തിലും (0) ഒന്നിലും  (1) അവസാനിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, ഏപ്രില്‍ മൂന്ന്- പി.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ രണ്ടിലും (2) മൂന്നിലും (3) അവസാനിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, ഏപ്രില്‍ നാല്- പി.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ നാലിലും (4) അഞ്ചിലും (5) അവസാനിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, ഏപ്രില്‍ ആറ്- പി.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ ആറിലും (6) ഏഴിലും (7) അവസാനിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, ഏപ്രില്‍ ഏഴ്- പി.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ എട്ടിലും (8) ഒമ്പതിലും (9) അവസാനിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍.

ഒരു സമയം ട്രഷറി കാഷ്/ ടെല്ലര്‍ കൗണ്ടറുകള്‍ക്കു സമീപം പരമാവധി അഞ്ച് ആളിനെ മാത്രം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. വരിനില്‍ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല്‍ അനുവദനീയമായ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇടപാടുകാര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഇടപാടുകള്‍ക്കായി ട്രഷറികളില്‍ എത്തുന്ന എല്ലാവരും ട്രഷറിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുന്‍പായി കൈകള്‍ സോപ്പോ ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചോ കൈകള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും മുഖാവരണം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ട്രഷറികളില്‍ നേരിട്ട് എത്തുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഒപ്പിട്ട ചെക്കിനോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തു നല്‍കുന്നതിനും അപേക്ഷ നല്‍കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ട്രഷറികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.