ലൈഫ് മിഷനില്‍ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ്

post

തിരുവനന്തപുരം: ലൈഫ് മിഷന്‍ സംസ്ഥാന ഓഫീസില്‍ പെയിഡ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആറു മാസത്തേക്ക് നാലു പേരെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്. എം.ബി.എ, എം.എസ്.ഡബ്ല്യു യോഗ്യതയുളളവര്‍ 25ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിനകം തിരുവനന്തപുരം എസ്.എസ്.കോവില്‍ റോഡിലെ പി.ടി.സി ടവറിലുളള ലൈഫ് മിഷന്‍ സംസ്ഥാന ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷയും ബയോഡേറ്റയും നല്‍കണം. മാസം 7500 രൂപയാണ് സ്‌റ്റൈപ്പന്‍ഡ്.