സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷന്‍, പരിശീലനം/സ്‌ക്രീനിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല

post

തിരുവനന്തപുരം : പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി (COVID 19) ബന്ധപ്പെട്ട്  ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ  പൊതുപരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ള ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സില്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് 12 മുതല്‍ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷന്‍, നോര്‍ക്ക പുനരധിവാസ പദ്ധതി (NDPREM),  സാന്ത്വന പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിശീലനം/സ്‌ക്രീനിംഗ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ചീഫ് എക്‌സിക്ക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.