കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളുടെ സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം

post

ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിലെ കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളുടെ അവലോകനവും പദ്ധതികളുടെ തുടര്‍ മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കലും അഡ്വ. എ. എം. ആരിഫ് എംപിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കളക്ടറേറ്റിലെ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗത്തില്‍ നടന്നു. കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഡ്വ. എ. എം. ആരിഫ് എംപി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളികളില്‍ പലതിലും മികച്ച നിലയ്ക്കാണ് ജില്ലയുടെ പ്രകടനമെന്നും ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എംപി എന്ന നിലയ്ക്ക് സര്‍വ്വ പിന്തുണയും നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് പുതുതായുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ എത്രയും വേഗം നല്‍കണമെന്ന് എംപി യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ ഷിന്‍സ് ഡി., പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍ ആന്‍ഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ ജെ. ബെന്നി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ. ആര്‍. ദേവദാസ്,ശുചിത്വമിഷന്‍ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ജയകുമാരി പി. വി., അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (പി എ) ഷെറഫ് പി. ഹംസ,അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ ആര്‍. രാധാകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.