എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഗള്‍ഫ്, ലക്ഷദ്വീപ് പരീക്ഷാ സെന്റര്‍:

post

2020 മാര്‍ച്ചില്‍ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ഗള്‍ഫ്, ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലകളിലെ പരീക്ഷാസെന്ററുകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഐ എക്‌സാമ്‌സിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി സ്വീകരിക്കും. https://sslcexam.kerala.gov.in  ലെ  Latest News നു താഴെയുള്ള  Deptuy Chief Superintendent (Gulf/ Lakshadweep) എന്ന ലിങ്കിലൂടെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് 2020 ജനുവരി നാലു വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.