സാമൂഹിക ഐക്യത്തിലൂടെ താഴത്തട്ടിലുള്ളവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തണം; മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍

post

കൊല്ലം: സാമൂഹിക ഐക്യത്തിലൂടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കടമയാണെന്ന് പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന-ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് സാമൂഹ്യ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമാണെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന മാലാഖക്കൂട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് കഴിയണം. ആദിവാസി മേഖലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി വരുന്നു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നൂതന പദ്ധതികള്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ നടത്തുന്നത് മാതൃകാപരമാണ് എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജനറല്‍/ബി.എസ്.സി നേഴ്സിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട വനിതകള്‍ക്ക് ജില്ലയിലെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്റോടെ നിയമനം നല്‍കുകയാണ് മാലാഖക്കൂട്ടം പദ്ധതിയിലൂടെ. ആദ്യഘട്ടമായി 100 പേര്‍ക്കാണ് നിയമനം. നിയമനം നല്‍കിയവര്‍ക്കുള്ള ഉത്തരവുകള്‍ മന്ത്രി കൈമാറി.