ഒന്നാം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്‌

post

ജില്ലയില്‍ 18 വയസിനുമുകളില്‍ 96.3% പേര്‍ ഒന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു

കോട്ടയം: ജില്ലയില്‍ 18 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ ഇതുവരെ ഒന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സെപ്തംബര്‍ 20, 21 തീയതികളില്‍ കൂടി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നേരിട്ടെത്തി കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കാം. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാണ്. 

സെപ്റ്റംബര്‍ 16, 17, 18 തീയതികളില്‍ 25000 പേര്‍ കൂടി ഒന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്നവര്‍ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലയില്‍ 18 വയസിനുമുകളില്‍ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട 14.84 ലക്ഷം പേരില്‍ 14,29,718 (96.3%) പേര്‍ ഒന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്ന 55000 (3.7%) പേരില്‍  ഭൂരിപക്ഷവും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് മൂന്നു മാസം തികയാത്തതിനാല്‍ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരാണ്.  

വിവിധ തരത്തിലുള്ള അലര്‍ജി ഉള്ളതുമൂലം വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നവര്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം വാക്‌സിന്‍ എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോവിഡ്ഷീല്‍ഡ് ഒന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് 84 ദിവസം പിന്നിട്ടവര്‍ക്ക് എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നേരിട്ടെത്തി വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കാം.