വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്‍: രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

post

കാസര്‍കോട്: വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊഴില്‍, പഠന ആവശ്യാര്‍ഥം പോകുന്നവര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ. കെ.ആര്‍. രാജന്‍ അറിയിച്ചു. ആദ്യമായി www.cowin.gov.in എന്ന ലിങ്കില്‍ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് മുന്‍ഗണന ലഭിക്കുന്നതിനായി https://covid19.kerala.gov.in/vaccine/ എന്ന ലിങ്കില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ലിങ്ക് തുറക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന individual request എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന Disclaimer എന്ന ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നാട്ടിലുപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്റര്‍ ചെയ്ത് Get OTP എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ലഭിക്കുന്ന OTP നമ്പര്‍ എന്റര്‍ ചെയ്തു തുടര്‍ന്ന് വെരിഫൈഡ് സന്ദേശം വന്നാല്‍ ok ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് ലഭിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോമില്‍ ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക. യോഗ്യത വിഭാഗത്തില്‍ Going abroad എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും അടുത്ത വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക.

supporting documents എന്നതില്‍ പാസ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പേജുകള്‍ ഒറ്റ പേജ് ആയി കോപ്പിയെടുത്ത് ആ ഫയലും വിസ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അവസാനമായി cowin reference id ആയ 14 അക്ക നമ്പര്‍ കൂടി enter ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഈ അപേക്ഷയും കൂടെ നല്‍കിയ രേഖകളും ജില്ലാതലത്തില്‍ പരിശോധിച്ച് അര്‍ഹരായവരെ വാക്സിന്‍ ലഭ്യതയും മുന്‍ഗണനയും അനുസരിച്ച് വാക്സിഷന്‍ കേന്ദ്രം, തീയതി, സമയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി എസ്എംഎസ് സന്ദേശം വഴി അറിയിക്കുന്നതാണ്. വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഈ സന്ദേശവും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി ആയി പാസ്പോര്‍ട്ടും കാണിക്കേണ്ടതാണ്.