നാലര വര്‍ഷത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്തത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം പട്ടയം

post

ഈ മാസം 13020 പട്ടയം കൂടി വിതരണം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി എന്ന സാധാരണക്കാരായ ഒന്നരലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ചിറകു വിരിയിച്ചത്. അധികാരത്തിലേറി അഞ്ച് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്തത് 1,63,691 പട്ടയം. പതിനാല് ജില്ലകളിലായി 13020 പട്ടയങ്ങള്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ഇവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോടെ 1,76,711 പട്ടയങ്ങളുടെ വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാകും. ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പട്ടയങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തത് തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലാണ്, 41387 പട്ടയം. 2500 പട്ടയങ്ങളാണ് തൃശൂരില്‍ വിതരണത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. അവസാന ഘട്ട പട്ടയ വിതരണത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പട്ടയങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്.  6008 പട്ടയങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായത്. ഇതില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി മുടങ്ങി കിടന്നിരുന്ന പട്ടയങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടും.

ഇതുവരെ 56 പട്ടയ മേളകളാണ് പതിനാല് ജില്ലകളിലായി സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. വന്‍കിട കയ്യേറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചും പട്ടയ വിതരണത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനാവശ്യമായ സത്വര നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടും സര്‍ക്കാര്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.  കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടിയാലും കൈവശമില്ലാത്ത ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടിയാലും അത് ബാങ്കുകളില്‍ ഈടുവച്ച് ലോണ്‍ എടുക്കുന്നതിനും മറ്റും സഹായിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്തതും ഈ സര്‍ക്കാറിന്റെ കാലത്താണ്. ഭൂരഹിതര്‍ ഇല്ലാത്ത കേരളം എന്ന പ്രഖ്യാപിത നയത്തിലേക്കുള്ള നിര്‍ണ്ണായക ചുവടുവയ്പാണ് പട്ടയവിതരണം.

ജില്ല, വിതരണം ചെയ്തത്, വിതരണത്തിന് തയ്യാറായത്, ആകെ പട്ടയം എന്നിവ ക്രമത്തില്‍:                           

തിരുവനന്തപുരം           2091                   35                    2126

കൊല്ലം                             3232                 116                    3348

പത്തനംതിട്ട                     791                   96                      887

ആലപ്പുഴ                          1137                    65                 12020

കോട്ടയം                            932                    50                   1082  

ഇടുക്കി                           31807                6008                   7815

എറണാകുളം                  6041                   76                    6217

പാലക്കാട്                       17552               1000                 18552

തൃശൂര്‍                            41387                2500                 43887

മലപ്പുറം                          28420                 700                  29120

കോഴിക്കോട്                  9630                  800                  10430

കണ്ണൂര്‍                              9405                  771                  10176

വയനാട്                           2795                  300                     3095

കാസര്‍ഗോഡ്                8471                  303                    8774